Profil Produkter Konsulentservice Partnere Cases Job
Startside EmailEmail

Kurser hos Presys
1. halvår 2012

Kursusplan

jan. feb. mar. apr. maj. jun.
OnBRM
Grundlæggende ring ring ring ring ring ring Gratis 3 timer Online
Brug af pipeline ring ring ring ring ring ring Gratis 2 timer Online
Brug af marketing ring ring ring ring ring ring Gratis 3 timer Online
OnBRM's API ring ring ring ring ring ring Gratis 3 timer Online
Rapporter ring ring ring ring ring ring Gratis 3 timer Online
Individuelt kursus ring ring ring ring ring ring Gratis 1 timer Online
Delphi
Avanceret ring ring ring ring ring ring 15.000 3+2 dage Presys
Certificering ring ring ring ring ring ring 12.900 5 dage Presys
Grundlæggende ring ring ring ring ring ring 8.900 3 dage Presys
Tilrettet virksomheden ring ring ring ring ring ring 14.500/dag Efter
ønske
Efter
ønske
Java
Database ring ring ring ring ring ring 6.400 2 dage Presys
Arkitektur & EJBudv. ring ring ring ring ring ring 10.500 3 dage Presys
Grundlæggende ring ring ring ring ring ring 10.250 3 dage Presys
Java m. Database ring ring ring ring ring ring 14.800 5 dage Presys
Videregående ring ring ring ring ring ring 10.500 3 dage Presys
Enterp. Java Beans ring ring ring ring ring ring 9.500 2 dage Presys
Udv. af Enterprise-systemer ring ring ring ring ring ring 14.800 5 dage Presys
Udvikling med Eclipse ring ring ring ring ring ring 13.000 5 dage Presys
Tilrettet virksomheden ring ring ring ring ring ring 15.000/dag Efter
ønske
Efter
ønske
Øvrige    
C++ Builder ring ring ring ring ring ring 10.500 3 dage Presys
Visual C++ ring ring ring ring ring ring 10.500 3 dage Presys
Grundlæggende UML ring ring ring ring ring ring 9.500 3 dage Presys
Videregående UML ring ring ring ring ring ring 14.500 5 dage Presys
UML Tilrettet virksomheden ring ring ring ring ring ring 15.000/dag Efter
ønske
Efter
ønske

Presys er Sun Authorized Java Center

Presys underviser i dag hovedsageligt i OnBRM online. Tidligere afholdte vi også de øvrige kurser ofte.

Presys´ kurser bygger på vores omfattende konsulenterfaring. Presys var Sun Authorized Java Center og autoriseret Borland Learning Partner, hvilket betyder, at vi er testet af Sun og Borland. Vi er stadigt i stand til at benytte Borlands gamle materiale, selvom Borland ikke mere understøtter det.

Erfarne undervisere

Presys har siden 1995 arbejdet med objektorienteret programmering i Windows. Vore undervisere har alle 5-10 års erfaring med udvikling, og underviserne har minimum 2 års erfaring med det værktøj, som de underviser i. Underviserne har en højere uddannelse indenfor IT og en bred undervisningserfaring fra flere danske virksomheder og institutioner samt danske og internationale seminarer.

Presys har tidligere undervist medarbejdere fra bl.a. Novo Nordisk, Vestas, DSB, Elsam, Hempel Marine Paints, Man B&W Diesel, Kemp & Lauritsen, Cap Gemini, P&T, Århus Amt, GN Store Nord, Danisco, Falck, Motorola, Aalborg Portland og Tryg-Baltica.

Standardkurser

Presys er Borland Learning Partner

Presys afholder kurser i On BRM, Java, Delphi, C#, C/C++, Visual Basic, projektstyring, objekt-orienterede udviklingsmetoder, databaser og datamodellering. Flere af kurserne afholdes på både grundlæggende og videregående niveau. Se på vores kursusplan, hvornår de enkelte kurser afholdes, og klik på det enkelte kursus for at se nøjagtig, hvad det indeholder. Vi underviser også i bl.a. Design Patterns, XP og UML.

Virksomhedsrettede kurser

Alle kurser kan tilrettes virksomhedens konkrete behov og tage udgangspunkt i egne projekter. Dette giver medarbejderne den nødvendige og præcise kompetence, der kan bruges direkte i det daglige arbejde. Kurset kan også bruges som kickstarter til et udviklingsprojekt, hvor vore konsulenter kan indgå som sparringspartnere med både programmering og undervisning.


News News