Home Home Email Email
Profil Produkter Konsulentservice Kurser Partnere Jobs Case map


e-CRM til detailhandel

For en af de større danske banker er Presys ved at udvikle et salgssystem for detailhandel der baseres på intra- og extranet. Senere skal dele af systemet køre via Internettet. Systemet skal bruges af forhandlere til hele salgsprocessen fra valg af model, udstyr til den givne model, ordrebehandling, priser, finansiering, kreditvurdering til udfærdigelse af den færdige kontrakt. Systemet indeholder dokumenthåndtering, sagsbehandling og sagsstyring. Dokumenterne sendes til Told og Skat. Importørene skal selv indtaste modeller, udstyr etc. til systemet som et lagersystem, således at en sælger ikke kommer til at sælge dele, der ikke hører til en given model. Desuden skal lageret holde rede på, hvornår en forhandler kan levere varen. Systemet baseres på WebSphere, der skal integreres med Domino og DB2. Presys varetager projektledelse med tidsestimering, arkitektur, analyse, design, programmering og test.

Videreudvikling af telefonnetværksprodukt

For en international producent af mobiltelefoner har Presys deltaget i videreudvikling af deres telefonnetværksprodukt. Presys har primært været med til at udvikle managementdelen af produktet. Managementdelen der kører på HP-Unix, er baseret på WebLogicservere, CORBA til gamle backend- systemer og Oracle database.

Udvikling af spil og infotainment til mobiltelefoner

For en hurtigvoksende mellemstor virksomhed deltager Presys i udvikling af spil og infotainment til mobiltelefoner (SMS og WAP) og teletext. Udviklingen foregår på Linux i Java på et CORBA-baseret framework, og data gemmes i en Oracle 8i database. De enkelte spil kører som servlets på en Sun Solaris-server. De enkelte operatører kan overvåge deres tjenester via et JSP-baseret interface.

Optimering/fejlfinding af større WebLogic-installation

For en stor international multimedie virksomhed har Presys foretaget stresstest og optimering af Javakoden såvel som WebLogic installation for virksomhedens europæiske website. Installationen omfattede flere webservere og WebLogic-servere, med en replikeret Oracledatabase som datalayer. Websiten forventes at have omkring 50.000 daglige besøgende fordelt i hele europa.

Credit Score System

Presys har designet og udviklet et kreditscore system til regnskabsafdelingen i en landsdækkende virksomhed. Systemet kan håndtere omkring 200.000 kreditkunder, og er 100 % browserbaseret. Ved hjælp af systemet kan kunderne kreditvurderes på en ensartet måde i hele Danmark. Systemet har interface til data fra Dun & Bradstreet ligesom det har mulighed for online opslag i RKI (Ribers). Kreditoprettelse er endvidere lavet så virksomhedens sælgere kan benytte systemet akkvisitivt. På den måde kan en ny kundekredit hurtigt effektueres. Systemet indeholder også flere opslagsfunktioner, der gør det nemt for virksomhedens kreditgivere, at se om en given kunde er kreditværdig eller ej. Alt sammen blot ved hjælp af en browser tilsluttet virksomhedens intranet. Systemet er lavet med Enterprise JavaBeans, Servlets og JSP-sider op imod WebLogic-server med datatilgang via Bea Tuxedo Server.

Komponenter til kommunikation med Tuxedo server

Presys har - for en større dansk virksomhed - lavet nogle komponenter til kommunikation med en Tuxedo-server. Gennem disse komponenter er det muligt at kalde Tuxedo Services som var de en del af et rigtigt objektorienteret system - på trods af Tuxedo's funktionsorienterede virkemåde. Komponenterne supporterer Tuxedo 6.3 services, men vil nemt kunne tilpasses ældre versioner af Tuxedo - såvel som fremtidige. Udviklingen og komponenterne er skrevet i Java med brug af UML som dokumentation.

e-Transportsystem

For et stort dansk firma har Presys deltaget/deltager i udviklingen af: et transportsystem hvor mindre og mellemstore virksomheder kan sende pakker gennem bestilling af labels på Internettet. Kunderne kan overvåge pakkernes status gennem mobiltelefon. Systemet baseres på WebLogic, der skal integreres med Oracle.

e-personalisering

I et samarbejde mellem to store danske virksomheder har Presys deltaget i et projekt der nu giver os forbrugere mulighed for at tilmelde os en service der styrer, hvilke adresserede reklamer der havner i postkassen. Det betyder, at vi selv kan bestemme, hvilke reklamer, der kommer ind ad døren. Man tilmelder sig denne service ved at sætte kryds ud for de emner, man gerne vil have reklamer om. Systemet baseres på WebLogic, der skal integreres med Oracle.

e-CRM til forsikringsselskab

For et stort amerikansk forsikringsselskab er Presys ved at udvikle et forsikringssystem, der baseres på intra- og extranet. Senere skal dele af systemet køre via Internettet. I første fase af projektet udvikles et kundesystem, der kan håndtere virksomheder, kontaktpersoner, adresser, lokationer, provision, historik og en pipelinefunktion for ordrer. I næste fase skal systemet kunne håndtere forskellige typer forsikringer. Systemet skal integreres med selskabets engelske system. Presys har rådgivet om valg af applikationsserver. Systemet baseres på WebLogic, der skal integreres med Oracle og Damgaards Axapta. Presys varetager projektledelse med tidsestimering, arkitektur, analyse, design, programmering og test.

Portal til TV

For et dansk firma designede og udviklede Presys styringsmodulet til en portal, der bruges af 6 portugisiske TV-stationer. Presys specificerede arkitekturen, herunder hvorledes grænsefladerne til de forskellige komponenter som chatrooms og e-mailhåndtering skulle være. Presys hjalp de forskellige leverandører med programmering. Systemet baseres på Inprise Application Server og Oracle. Det er planen, at systemet skal benytte WAP-teknologi, da der er mere end 5 millioner mobiltelefoner i Portugal.

Ordre- og medarbejderstyring via Internettet

Presys har øget salgsafdelingens produktivitet drastisk ved at udvikle et nyt integreret ordre/medarbejder- og kalendersystem kaldet OMSI. OMSI er en multitier applikation. En del af brugergrænsefladen er Notes/Domino. Notes/Domino-klienter fungerer som tynde front-end klienter, der gennem CORBA kommunikerer med selve forretnings-applikationen, der kører på en NT-server og benytter Oracle8i som database. Forretningsapplikationen er udviklet i Java og Delphi.

Salgsstyringssystem til detailbranchen

For en stor international dansk virksomhed, har Presys udviklet et centraliseret salgsstyringssystem. Via dette system registreres alt vedr. salget: salgsbesøg, dagsplan/kalenderdel, aktiviteter, tilskud, ordrer, ombytninger, tidsforbrug, distribution, synlighed af varer, budgetter, rapportering m.v. Herved kan administrationen få adgang til informationer, der indgår i strategiske beslutninger. For sælgerne har Presys udviklet en decentral version af systemet, som dagligt ajourføres med det centrale system. Systemet benyttes i dag af konsulenter indenfor hotel og restaurationsbranchen samt detailledet, men man forventer tilslutning fra andre brancher.

Størrelse: Presys har stået for udviklingen, der har varet ca. 3 mandeår.
Værktøjer: PowerBuilder, Delphi, SQL og UML. Systemet er baseret på MS_SQL. Replikeringen af SQL-databaserne samt datakommunikation er udviklet af Presys. Presys har haft to udviklere på opgaven og forestår vedligeholdelsen.

Salgs- og logistiksystem

For en stor international dansk virksomhed, har Presys viderudviklet et integreret salgs- og logistiksystem herunder ordre, fakturering, lager etc., der blev brugt i alle virksomhedens forretninger også i udlandet. Systemet har integration med kundens økonomisystem.

Størrelse: ca. 1 mandår.
Værktøjer: C baseret på Oracle.
Presys har to udviklere på opgaven.

Databasesystem for Danmarks Undergrund

For en stor dansk halvoffenlig forskningsvirksomhed udvikler Presys et databasesystem, der indeholder oplysninger om den danske undergrund. Virksomheden og Energistyrelsen ønsker udviklet en ny version af kundens tidligere system. Systemet ønskes omlagt fra DEC RDB til Oracle8, og fra det nuværende terminalbaserede brugerfladeprogrammel på VAX/VMS til et mere grafisk orienteret programmel på Windows NT platform.

Størrelse: Presys står for udviklingen og har en udvikler på opgaven som har varet 3 måneder.
Værktøjer: Delphi 4.0 på en Oracle 8.0 platform.

Salgssystem til bilbranchen

For stor international finansvirksomhed, har Presys været med til at udvikle et salgssystem for automobilbranchen. Systemet kan bruges af bilforhandlere til hele salgsprocessen fra valg af model, udstyr til den givne model, priser, finansiering, kreditvurdering til udfærdigelse af den færdige kontrakt. Importørene kan selv indtaste modeller, udstyr etc. til systemet. En mindre del af finansieringssystemet er konverteret til I-handel. Systemet kan genere dokumenter, som kan eksporteres til Word. Presys har alene stået for udviklingen af Internetdelen.

Størrelse: Den Windowsbaserede løsning har taget ca. 6 mandeår.
Værktøjer: Delphi baseret på Paradox og UML.
Presys har både haft en projektleder og 4 udviklere på opgaven. Presys' projektleder er/var også projektleder for kundens udviklere. Presys deltager i vedligeholdelsen.

Planlægningsværktøj

For mellemstor dansk/international virksomhed, har Presys færdiggjort og derefter viderudviklet et personligt planlægningsværktøj, der forhandles internationalt. Da Presys overtog opgaven fra en anden konsulentvirksomhed, var der kodet ca. 250.000 linier Pascalkode uden nævneværdig dokumentation. Alle klasser etc. var fra start egenudviklet.

Størrelse: Færdiggørelsen tog ca. 1 mandeår. Presys varetog siden vedligeholdelsen af systemet i mere end 1 år, hvorefter udviklingen i det store og hele blev stoppet.
Værktøjer: Visual Basic og Borland Pascal baseret på Paradox. ODBC.
Presys har både haft en projektleder og fem udviklere på opgaven.

Kasseterminalsystem

For stor dansk/international produktionsvirksomhed, har Presys viderudviklet et kasseterminalsystem, der blev brugt i alle virksomhedens forretninger også i udlandet. Presys varetog omlægning af databasen uden udskiftning af kode i programmet vha. udvikling af en databaseengine.

Størrelse: ca. 1 mandår.
Værktøjer: Visual Basic, Borland Pascal baseret på Paradox.
Presys har haft to udviklere på opgaven.

Disponeringssystem til bilbranchen

For en mellemstor dansk vognmandsvirksomhed, har Presys færdiggjort et disponeringssystem for bustrafik. Presys overtog systemet fra en anden konsulentvirksomhed. Systemet kan alt angående disponering af bustrafik fra modtagelse af ordre, tildeling af vogne via fax, planlægning af kørsler, ressourceplanlægning/styring af vogne og chauffører, prisstyring samt fakturering. Presys omlagde systemet fra Paradox til Oracle pga. meget store datamængder. Dernæst optimerede Presys Oracle-databasen, således at systemet nu med betydelig større datamængder kører hurtigere end med Paradox-databasen.

Størrelse: ca. 3/4 mandår.
Værktøj: Delphi, Visual C++, SQL, Oracle og Paradox.
Presys har haft 4 udviklere på opgaven og forestår al vedligeholdelse.

Videoovervågningssystem

For mellemstor dansk virksomhed, udvikler Presys softwaren til et videoovervågningssystem, som foreløbig bruges af en spansk og belgisk bank. Systemet installeres på overvågningskameraer i bl.a. banker. Billederne fra disse kameraer gemmes på en lokal pc´er. Fra denne pc´er kan man hente billederne ind på en central og gemme dem i en database til senere behandling. Dette vil man selvfølgelig benytte, hvis der f. eks. er begået et røveri i en bank. Systemet bliver udviklet sådan, at det er muligt at konfigurere det i selve banken vha. af en bærbar pc.

Størrelse: Presys har stået for udviklingen, der har varet ca. 6 måneder.
Værktøjer: MS Visual C++ (herunder MFC, ATL, DCOM og STL), ODBC, SQL, SQL Server, InterBase, dBase og UML.
Presys har en udvikler på opgaven.

Pensionsforsikringssystem

For stort dansk forsikringsselskab, udvikler Presys et totalt pensionsforsikringssystem. Systemet kan alt fra beregning af præmier, tilbudsberegninger, registrering af nye forsikringer, overførsel af data til Told og Skat, integration med Concorde til udskrivning af statistikker og standardbreve. Systemet findes i dag i en DOS-version. Oplysninger om forsikringerne hentes og lagres i Oracle 7.3.

Størrelse: Udviklingstiden er estimeret til adskillige mandår. Systemet er under udvikling.
Værktøjer: SQL, Delphi, Oracle og UML.
Presys har 4 udviklere på opgaven.

Medicinsk måleudstyr

For datterselskab af en af Danmarks mest succesrige producenter af medicinsk udstyr, udvikler Presys et Windowsbaseret program til håndtering af måledata. Det medicinske udstyr skal eksporteres til hele verdenen. Det medicinske systeme består af analyse og evaluering af næsens geometri samt snorke- og søvnundersøgelser. På grundlag af de opsamlede data foretages beregninger. Resultatet af disse beregninger vises i et letforståligt layout. Til brug for senere sammenligninger og dokumentation til operationer gemmes resultaterne i en database. Databasen kan manipuleres i et browser-ligende interface, der gør det nemt at kopiere og sammenligne resultater fra flere forskellige undersøgelser.

Værktøjer: SQL, C, Delphi og UML.
Størrelse: Presys står for udviklingen, som har varet i 2 mandeår.
Presys har 1 udvikler på opgaven.

Trykmåleudstyr på skibsmotorer

For international tysk virksomhed, udvikler Presys et Windowsbaseret program til håndtering af måledata fra trykmåleudstyr på skibsmotorer. Måledata bliver først opsamlet, hvorefter de bliver analyseret. Både opsamling og analyse sker online og kontinuerligt, således at cylindertryk og cylindereffekter altid er kendt.

Størrelse: Presys står for udviklingen, der har varet 1,5 mandår.
Værktøjer: C, Delphi og UML
Presys har en udvikler på opgaven.


Salgskatalog på CD-ROM

For stor dansk el-grossistvirksomhed har Presys udviklet et salgssystem med beskrivelser og billeder af alle virksomhedens artikler. El-forhandlere, isenkrammere etc. kan vha. systemet, som de får på en CD-ROM, bestille de ønskede artikler fra grossisten. Presys udviklede også et system, der kan konvertere de gamle katalogbilleder og beskrivelser til en Paradox-database på CD-ROM'en.

Størrelse: Presys stod for udviklingen, der varede 3 mandemåneder.
Værktøjer: Delphi og Paradox.
Presys havde en udvikler på opgaven.

Indlejrede systemer til styring af påsætning af labels

For stor amerikansk virksomhed, har Presys udviklet indlejrede systemer til styring af påsætning af labels. Maskinerne bliver solgt i hele verdenen. Systemerne er integreret med maskinernes banestyring. Der blev udviklet Windowsbaserede applikationer til opsætning af labels.

Størrelse: Presys stod for udviklingen, der pågik periodevis i flere år
Værktøjer: C, Access og Paradox
Presys havde forskellige udviklere på opgaven.

Projektstyringsværktøj

Projektstyringssystemerne Kingpin og Playmaker er solgt til mere end 100 virksomheder som DSB, Novo, Søværnet, FLS, Danisco, Post Danmark, GN Store Nord, NPL (svensk ingeniørvirksomhed), værfter, Universiteter, DTI tekniske skoler og R98 for 10 år siden.

Størrelse: Presys stod for udviklingen, der varede 10 mandår.
Værktøjer: Systemet er udviklet på C og Pascal. Databasen er ejenudviklet/Paradox.

 

NewsNews