HomeHome EmailEmail
Profil Produkt Konsulentservice Kurser Cases Job Profil map
 
Vores partnere hjælper os hos din virksomhed


Dette var Presys A/S' partnere tidligere. Sun og BEA er blevet opkøbt af Oracle.


BEA


BEA Star Partner
Borland

Borland Learning Partner
CPR

CPR


CVR


IBM Development Partner
KOB

KOB
Authorized Java Center

Sun Authorized Java Center
TDCNavne & Nummre Online

TDC

 

Nyheder